Тенчев Консултинг

В контекста на глобална конкуренция, извор на заплахи и възможности, единствените решения за фирмите са с свързани с международното развитие, икономическата интелигентност и иновациите.

Като използува признатата експертиза в областта на международното развитие, Tentchev Consulting анализира, организира и подготвя навлизането на нови пазари, в интеркултурен контекст.

Tentchev Consulting предлага на своите клиенти да отговори на нуждите им в областта на Конкурентната Интелигентност, давайки им по прецизен и конфиденциален начин достъп до информация с висока добавена стойност.

И тъй като мобилността е съставна част от нашия живот, ние предлагаме персонализирани обучения подпомагащи междукултурното разбиране, което ви прави по-ефикасни, реактивни, вслушани в постоянно променящият се свят.